• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi oraz ramy okienne z drewna na terenie Lublina

Prawo zmienia się nieomalże cały czas – obecnie wiemy, w jaki sposób to wygląda, a jakim sposobem kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wieczystego milczenia lub zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje w dalszym ciągu.

1. Więcej informacji

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.