• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Klasyczne Dzieła Literatury: Od Jane Austen do George’a Orwella

Często okazuje się, że stres może wywołać depresję, gdy pojawia się gwałtownie oraz jest nadzwyczaj silny. Jednakowo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej objawy depresji występują o wiele częściej niż w innych ciężkich żywotnych sytuacjach. Stres ma prawo sprawić predyspozycję do wystąpienia depresji bądź być czynnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtedy wspomoże ANCHOR. Mozolnie trwające tarapaty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia rozumie się samo przez się, iż czynnikami wyzwalającymi może być również utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres oraz nie wolno przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej ma okazję pojawić się depresja, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Porady

2. Wiadomości

3. Link

4. Przeczytaj więcej

5. Sprawdź teraz

Categories: Muzyka

Comments are closed.